Login 
มิถุนายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(22)           1 2
(23) 3 4 5 6 7 8 9
(24) 10 11 12 13 14 15 16
(25) 17 18 19 20 21 22 23
(26) 24 25 26 27 28 29 30
สิงหาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(31)       1 2 3 4
(32) 5 6 7 8 9 10 11
(33) 12 13 14 15 16 17 18
(34) 19 20 21 22 23 24 25
(35) 26 27 28 29 30 31  
กรกฎาคม 2018
แผนเชิงรุกเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK27 01
02
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านลุกข้าวหลาม
03
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านปางคาม
04
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านปางคาม
05
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคอง ปางยน
ดูเหตุการณ์นี้รร.ศูนย์ปางมะผ้า
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรม รพ.สต.กึดสามสิบ
06
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้รร.ศูนย์ปางมะผ้า
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมpmqaสสอ
07
WK28 08
09
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกนาอ่อน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคอง ปางยน
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านแสนคำลือ
ดูเหตุการณ์นี้คลีนิกเมทาโดน
10
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านแสนคำลือ
11
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำริน
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมสสอ /รพสต
ดูเหตุการณ์นี้4*4
12
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่หมูลีซอ
ดูเหตุการณ์นี้สสช.ปางคาม
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านวนาหลวง
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรม รพ.สต.ถ้ำลอด
13
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านวนาหลวง
14
WK29 15
16
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านหนองผาจ้ำ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมทีม1000วัน
17
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกเมืองแพม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกบ่อไคร้
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกป่าโหล
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านนาอ่อน
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรม รพ.สต.น้ำฮูผาเสือ
18
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่กลาง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผาเจริญ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกห้วยน้ำโป่ง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกซอแบะ
19
ประเภทหมวด: แผนของ CUPเชิงรุกไม้ลัน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองหอย
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกดงมะไฟ+กายภาพ
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านถ้ำลอด
20
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกไม้ซางหนาม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกจ่าโบ่
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม CUP
21
WK30 22
23
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม พชอ.
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้คลีนิกเมทาโดน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุก แอโก๋ แสนคำลือ
24
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านแม่ละนา
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม HA รุ่น 1
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุก แอโก๋ แสนคำลือ
25
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งกองเต้า
ดูเหตุการณ์นี้well baby clinic 0-1 ปี
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผาแดง
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านแม่ละนา
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม HA รุ่น 2
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรม รพ.สต.ถ้ำลอด เด็ก0-3ปี
26
ดูเหตุการณ์นี้well baby clinic 1-5 ปี
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแก่งป่าเลา
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกลุกข้าวหลาม
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม HA รุ่น 3
27
28
WK31 29
30
31
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคาม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุก วนาหลวง
ดูเหตุการณ์นี้รร.บ้านผาแดง