Login 
มีนาคม 2014
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(09)             1
(10) 2 3 4 5 6 7 8
(11) 9 10 11 12 13 14 15
(12) 16 17 18 19 20 21 22
(13) 23 24 25 26 27 28 29
(14) 30 31          
พฤษภาคม 2014
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)         1 2 3
(19) 4 5 6 7 8 9 10
(20) 11 12 13 14 15 16 17
(21) 18 19 20 21 22 23 24
(22) 25 26 27 28 29 30 31
เมษายน 2014
แผนเชิงรุกเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK14     01
ประเภทหมวด: แผนของ CUPประชุมทีมเตรียมงานผู้สูงอา
ประเภทหมวด: แผนของ CUPประชุม CUP 7/57
ดูเหตุการณ์นี้ออก สสช.ปางคาม
02
ประเภทหมวด: แผนของ CUPนิเทศงาน EPI ถ้ำลอด ละนา
ดูเหตุการณ์นี้ออก สสช.ปางคาม
03
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางตอง
ดูเหตุการณ์นี้กองทุนปางมะผ้า
ดูเหตุการณ์นี้ประเมินศูนย์เด็กฯแม่หมู-สบป
ประเภทหมวด: แผนของ CUPอบรมจิตตปัญญาในองค์กร‏
04
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผามอน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางบอน อาโจ้
ดูเหตุการณ์นี้ประเมินศูนย์เด็กฯ ม.2 ม.5
ประเภทหมวด: แผนของ CUPอบรมจิตตปัญญาในองค์กร‏
05
ประเภทหมวด: แผนของ CUPอบรมจิตตปัญญาในองค์กร‏
WK15 06
ประเภทหมวด: แผนของ CUPอบรมจิตตปัญญาในองค์กร‏
07
ดูเหตุการณ์นี้ชดเชย วันจักรี
08
09
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่อุมอง
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกยาป่าแหน รถ รพ.+กาย
10
ประเภทหมวด: แผนของ CUPประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุ
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกป่าก้อ-หนองขาว
ดูเหตุการณ์นี้ออกพื้นที่ปางคอง
11
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกห้วยน้ำโป่ง
ดูเหตุการณ์นี้ออกพื้นที่ปางคอง
12
WK16 13
ดูเหตุการณ์นี้วันสงกรานต์
14
ดูเหตุการณ์นี้วันสงกรานต์
15
ดูเหตุการณ์นี้วันสงกรานต์
16
ดูเหตุการณ์นี้ชดเชย วันสงกรานต์
17
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกบ้านน้ำจาง รถ รพ.+กาย+แ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
ดูเหตุการณ์นี้ออกสสช.ปางบอน
18
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกผาเผือก รถสอ.
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุก ห้วยแห้ง+นคม.
ดูเหตุการณ์นี้ออกสสช.ปางบอน
19
WK17 20
21
ประเภทหมวด: แผนของ CUPนิเทศงาน EPI นปป
ประเภทหมวด: แผนของ CUPประชุม Hosxp
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกหัวลาง
ดูเหตุการณ์นี้ออก สสช.บ้านไร่
22
ดูเหตุการณ์นี้กบร รพ.ปางมะผ้า
ประเภทหมวด: แผนของ CUPดำหัวผู้บริหาร CUP
23
ดูเหตุการณ์นี้WBC สบป่อง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งหลวง
ประเภทหมวด: แผนของ CUPประชุม กม ทรัพยากรบุคคล
ดูเหตุการณ์นี้4*4 เยี่ยมบ้าน
24
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางตอง
ประเภทหมวด: แผนของ CUPประชุม CFO CUP
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกโท้งนาดอยคู+กายภา
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกหนองผาจ้ำ
25
ดูเหตุการณ์นี้สสช.ปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้หมู่บ้านจัดการวนาหลวง
ดูเหตุการณ์นี้หมู่บ้านจัดการซอแบะ
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกไม้ฮุง รถ สอ.
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกหนองผาจ้ำ
26
WK18 27
28
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งสาแล รถ รพ.+กาย+แผน
ประเภทหมวด: แผนของ CUPประชุม QRT Cup
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม รพ.สต./สสอ.ปางมะผ้า
ดูเหตุการณ์นี้ออกพื้นที่ ปางคามน้อย
ดูเหตุการณ์นี้ออก สสช.บ้านไร่
29
ประเภทหมวด: แผนของ CUPนิเทศงาน EPI น้ำฮู
ประเภทหมวด: แผนของ CUPประชุมสุขศาลา ฯ
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกน้ำบ่อสะเป่+กาย+แผ
ดูเหตุการณ์นี้ออก สสช.ปางคาม
30
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม ทีม Fa
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกน้ำบ่อสะเป่+กาย+แผ
ดูเหตุการณ์นี้ออกเชิงรุกห้วยเฮี๊ยะ รถรพ.+ ก