Login 
พฤศจิกายน 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(44)           1 2
(45) 3 4 5 6 7 8 9
(46) 10 11 12 13 14 15 16
(47) 17 18 19 20 21 22 23
(48) 24 25 26 27 28 29 30
(49)              
มกราคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(01)       1 2 3 4
(02) 5 6 7 8 9 10 11
(03) 12 13 14 15 16 17 18
(04) 19 20 21 22 23 24 25
(05) 26 27 28 29 30 31  
ธันวาคม 2019
แผนเชิงรุกเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK49 01
02
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม COC
03
04
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
05
ดูเหตุการณ์นี้วันพ่อแห่งชาติ
06
07
WK50 08
09
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแอลา
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นฟูสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม กบร.
10
ดูเหตุการณ์นี้วันรัฐธรรมนูญ
11
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่อูมอง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคอง
ดูเหตุการณ์นี้ืื์NCD Clinic รพ.สต.แม่ละนา
12
ดูเหตุการณ์นี้NCD clinic รพ.สต.กึ๊ด30
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองขาว+ลุ๊กป่าก๊อ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางโยน
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม สสอ.
13
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม CUP
14
ดูเหตุการณ์นี้พอ.สว.หนองหอย
WK51 15
ดูเหตุการณ์นี้พอ.สว.ห้วยน้ำโป่ง
16
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคามน้อย
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นฟูสภาพ
17
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมวิชาการ MCH 1
18
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกไม้ฮุง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผามอน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมวิชาการ MCH 1
19
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมวิชาการ MCH 2
20
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกยาป่าแหน
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นฟูสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมวิชาการ MCH 2
21
WK52 22
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นฟูสภาพ
23
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งนา+ดอยคู
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผาเผือก
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
24
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งหลวง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำจาง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองผาจ้ำ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางบอน+อาโจ้
25
ดูเหตุการณ์นี้WCC.0-1 ปี
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งสาแล
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองผาจ้ำ
26
ดูเหตุการณ์นี้WCC.1-5 ปี
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำบ่อสะเป่
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหัวลาง
ดูเหตุการณ์นี้วัคซีน รพ.สต. นาปู่ป้อม
27
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำบ่อสะเป่
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกห้วยแห้ง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกห้วยเฮี๊ยะ
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นฟูสภาพ
28
WK01 29
30
31
ดูเหตุการณ์นี้ วันสิ้นปี