Login 
มีนาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(09)           1 2
(10) 3 4 5 6 7 8 9
(11) 10 11 12 13 14 15 16
(12) 17 18 19 20 21 22 23
(13) 24 25 26 27 28 29 30
(14) 31            
พฤษภาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)       1 2 3 4
(19) 5 6 7 8 9 10 11
(20) 12 13 14 15 16 17 18
(21) 19 20 21 22 23 24 25
(22) 26 27 28 29 30 31  
เมษายน 2019
แผนเชิงรุกเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK14   01
ดูเหตุการณ์นี้สื่อ สร้างสุข
ดูเหตุการณ์นี้ึ7 อรหันต์
02
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกนาอ่อน
ดูเหตุการณ์นี้สื่อ สร้างสุข
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรม รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ
03
ดูเหตุการณ์นี้HL ปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
04
ดูเหตุการณ์นี้HL ปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
05
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแอลา
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
06
WK15 07
08
ดูเหตุการณ์นี้HL แอโก๋
09
ดูเหตุการณ์นี้HL แอโก๋
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคามน้อย
ดูเหตุการณ์นี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
10
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้์NCD Clinic แม่ละนา
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่อูมอง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุก4x4
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม กบร.
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม สสอ.
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรม นาปู่ป้อม
11
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกไม้ฮุง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองขาว+ลุ๊กป่าก๊อ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม CUP
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรม รพ.สต.แม่ละนา
12
13
WK16 14
15
16
17
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำจาง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผามอน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองผาจ้ำ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
18
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกยาป่าแหน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งหลวง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองผาจ้ำ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางตอง
ดูเหตุการณ์นี้ประชาคม DHF หนองตอง
19
ดูเหตุการณ์นี้์NCD Clinic กึ๊ดสามสิบ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งนา+ดอยคู
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกห้วยแห้ง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางบอน+อาโจ้
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
20
WK17 21
22
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งสาแล
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผาเผือก
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหัวลาง
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้ติดดาว กึ๊ดสามสิบ
23
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำบ่อสะเป่
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกห้วยเฮี๊ยะ
ดูเหตุการณ์นี้ติดดาว ถ้ำลอด
24
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้WCC 0-1ปี
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำบ่อสะเป่
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคอง
ดูเหตุการณ์นี้ติดดาว น้ำฮู
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรมแม่ละนา
25
ดูเหตุการณ์นี้WCC 1-5ปี
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางโยน
ดูเหตุการณ์นี้วัคซีน+ทันตกรรม นาปู่ป้อม
ดูเหตุการณ์นี้ดำหัว CUP
26
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม กวป
27
WK18 28
29
ดูเหตุการณ์นี้พชต.นาปู่ป้อม
ดูเหตุการณ์นี้พชต.สบป่อง
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม IC รุ่นที่ 1 คัพ
30
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม IC รุ่นที่ 2 คัพ