Login 
ธันวาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(48)             1
(49) 2 3 4 5 6 7 8
(50) 9 10 11 12 13 14 15
(51) 16 17 18 19 20 21 22
(52) 23 24 25 26 27 28 29
(01) 30 31          
กุมภาพันธ์ 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(05)           1 2
(06) 3 4 5 6 7 8 9
(07) 10 11 12 13 14 15 16
(08) 17 18 19 20 21 22 23
(09) 24 25 26 27 28    
มกราคม 2019
แผนเชิงรุกเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK01     01
02
ดูเหตุการณ์นี้NCD Clinic น้ำฮูผาเสื่อ
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย รพ.สต.ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม Core ทีม ฺสร้างสุข(บ่าย)
03
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรม รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ
04
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม ผู้บริหาร hos xP
05
WK02 06
07
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกนาอ่อน
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม กบร
08
ดูเหตุการณ์นี้กีฬา/ปีใหม่ จังหวัด
09
ดูเหตุการณ์นี้์NCD Clinic ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย รพ.สต.ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำริน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุก4x4
10
ดูเหตุการณ์นี้์NCD Clinic นาปู่ป้อม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่หมูลีซอ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม คณะกรรมการ ICS
11
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม สสอ.
12
ดูเหตุการณ์นี้พอ.สว.ห้วยแห้ง
WK03 13
ดูเหตุการณ์นี้พอ.สว.หัวลาง
14
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางปางโยน
15
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกเมืองแพม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกบ่อไคร้
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคอง
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรม รพ.สต.น้ำฮูผาเสื่อ
16
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย รพ.สต.ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่กลาง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผาเจริญ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม CUP
17
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกไม้ลัน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกดงมะไฟ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกป่าโหล
ดูเหตุการณ์นี้ทันตกรรม รพ.สต.แม่ละนา
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยบูรณาการ
18
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกจ่าโบ่
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกซอแบะ
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
19
WK04 20
21
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแอโก๋+แสนคำลือ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำบ่อ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม พชม.สบป่อง
22
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแอโก๋+แสนคำลือ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำบ่อ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม พชม.น้ำริน
23
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย รพ.สต.ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้WCC 0-1ปี
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกไม้ซางหนาม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งกองเต้า
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผาแดง
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม พชม.แม่หมู
24
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกลุกข้าวหลาม
ดูเหตุการณ์นี้WCC 1-5ปี
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกห้วยน้ำโป่ง
ดูเหตุการณ์นี้วัคซีน+ทันตกรรม รพ.สต. นาปู่ป้
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม พชม หนองตอง
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม (บ่าย) พชอ.
25
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองหอย
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแก่งป่าเลา
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคาม
ดูเหตุการณ์นี้
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม นิเทศงาน รพ.ศว
26
WK05 27
28
29
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม กวป
30
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย รพ.สต.ถ้ำลอด
31
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกวนาหลวง
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ