Login 
กันยายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(35)             1
(36) 2 3 4 5 6 7 8
(37) 9 10 11 12 13 14 15
(38) 16 17 18 19 20 21 22
(39) 23 24 25 26 27 28 29
(40) 30            
พฤศจิกายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(44)         1 2 3
(45) 4 5 6 7 8 9 10
(46) 11 12 13 14 15 16 17
(47) 18 19 20 21 22 23 24
(48) 25 26 27 28 29 30  
ตุลาคม 2018
แผนเชิงรุกเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK40   01
ดูเหตุการณ์นี้พัฒนาการเด็ก
02
ดูเหตุการณ์นี้พัฒนาการเด็ก
03
ดูเหตุการณ์นี้แผนยุทธ CUP 2562
ดูเหตุการณ์นี้พัฒนาการเด็ก
04
ดูเหตุการณ์นี้แผนยุทธ CUP 2562
ดูเหตุการณ์นี้พัฒนาการเด็ก
05
ดูเหตุการณ์นี้แผนยุทธ CUP 2562
ดูเหตุการณ์นี้พัฒนาการเด็ก
06
WK41 07
08
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแอลา
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกนาอ่อน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกจ่าโบ่
09
10
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่อูมอง
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม กบร.1/2562
11
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองขาว+ลุกป่าก๊อ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม สสอ/รพ.สต
12
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมcup 1/2562
13
WK42 14
15
16
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งนา+ดอยคู
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม แผน งบประมาณ
17
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกไม้ฮุง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งหลวง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผามอน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางตอง
18
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองผาจ้ำ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองตอง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางบอน อาโจ้
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
19
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งสาแล
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองผาจ้ำ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคามน้อย
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมทำแผน รพ.
20
WK43 21
22
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำจาง
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
23
ดูเหตุการณ์นี้ วันปิยมหาราช
24
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกห้วยเฮี๊ยะ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหัวลาง
ดูเหตุการณ์นี้คลินิคเด็กดี
25
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำบ่อสะเป่
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกยาป่าแหน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกห้วยแห้ง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้คลินิคเด็กดี
26
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำบ่อสะเป่
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผาเผือก
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
27
ดูเหตุการณ์นี้พอ.สว.
WK44 28
ดูเหตุการณ์นี้พอ.สว.
29
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางโยน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคอง
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมแนวทางTB
30
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคอง
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม พชอ
31
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม PMQA