Login 
ตุลาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(40)     1 2 3 4 5
(41) 6 7 8 9 10 11 12
(42) 13 14 15 16 17 18 19
(43) 20 21 22 23 24 25 26
(44) 27 28 29 30 31    
ธันวาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(49) 1 2 3 4 5 6 7
(50) 8 9 10 11 12 13 14
(51) 15 16 17 18 19 20 21
(52) 22 23 24 25 26 27 28
(01) 29 30 31        
พฤศจิกายน 2019
แผนเชิงรุกเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK44           01
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม NCD Board
02
WK44 03
04
ดูเหตุการณ์นี้เติมพลังใจ
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรอง TB เขต ถ้ำลอด
05
ดูเหตุการณ์นี้เติมพลังใจ
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรอง TB เขต นาปู่ป้อม
06
ดูเหตุการณ์นี้์NCD Clinic รพ.สต.น้ำฮู
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้เติมพลังใจ
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรอง TB เขต กึ๊ด 30
07
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรอง TB เขต แม่ละนา
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม สสอ.
08
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรอง TB เขต น้ำฮูผาเสื่อ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม MCH
09
WK45 10
11
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรอง TB เขต โรงพยาบาล
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม กบร
12
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม CUP
13
ดูเหตุการณ์นี้NCD clinic รพ.สต.ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกน้ำริน
14
ดูเหตุการณ์นี้์NCD Clinic รพ.สต.นาปู่ป้อม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่หมูลีซอ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางโยน
15
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกบ่อไคร้
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคอง
16
WK46 17
18
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกนาอ่อน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกเมืองแพม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผาเจริญ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกป่าโหล
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม พชอ.
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม จนท.รพ.
19
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกลุกข้าวหลาม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกซอแบะ
ดูเหตุการณ์นี้วิชาการ เวชระเบียน
20
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแม่กลาง
21
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกผาแดง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกดงมะไฟ
ดูเหตุการณ์นี้วัคซีน รพ.สต. นาปู่ป้อม
22
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกจ่าโบ่
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
23
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นฟูสภาพ
WK47 24
25
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแอโก๋+แสนคำลือ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
26
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแอโก๋+แสนคำลือ
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปุงยาม
27
ดูเหตุการณ์นี้WCC 0-1ปี
ดูเหตุการณ์นี้แพทย์แผนไทย ถ้ำลอด
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกไม้ซางหนาม
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกโท้งกองเต้า
28
ดูเหตุการณ์นี้WCC 1-5ปี
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกไม้ลัน
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกห้วยน้ำโป่ง
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
29
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกแก่งป่าเลา
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกวนาหลวง
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกหนองหอย
ดูเหตุการณ์นี้เชิงรุกปางคาม
ดูเหตุการณ์นี้กายภาพฟื้นสภาพ
30