Login 
5 กุมภาพันธ์ 2023    -    11 กุมภาพันธ์ 2023 (สัปดาห์ 06)
แผนเชิงรุกเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

 

อา.
ก.พ. 5

จ.
ก.พ. 6

อ.
ก.พ. 7

พ.
ก.พ. 8

พฤ.
ก.พ. 9

ศ.
ก.พ. 10

ส.
ก.พ. 11

    * NCD clinic แม่ละนา
  * เชิงรุกแม่อูมอง
* เชิงรุกหนองขาว ลุกป่าก๊อ
   
08:00              
09:00              
10:00              
11:00              
12:00              
13:00              
14:00              
15:00              
16:00              
17:00